0

કેવી રીતે કામ કરે છે ગુગલ નું સર્ચ એન્જીન ?

the most famous google logo

ગુગલ નું સર્ચ એન્જીન વિશ્વ નું સૌથી પાવરફુલ સર્ચ એન્જીન છે. કેવી રીતે ગુગલ એક સેકન્ડ થી પણ થોડા સમય માં આપણને જોઈતી માહિતી સર્ચ કરી દે છે? તો ચાલો જાણીએ કેવી રીતે કામ કરે છે ગુગલ નું સર્ચ એન્જીન.

the most famous google logo

google logo

ગુગલ નું સર્ચ એક ખાસ પ્રકાર ના અલ્ગોરીધમ પર આધારિત છે. આ અલ્ગોરીધમ ને PageRank કહેવામાં આવે છે. આ એક મેથ્સ આધારિત ફોર્મુલા છે વેબસાઈટ ના લીંક ના આધારે તેને નંબર આપવા માં આવે છે. આ અલ્ગોરીધમ ગુગલ ના સ્થાપક લેરી પેજ અને સર્ગેઈ બ્રીન દ્વારા બનાવવામાં આવેલો છે. વિશ્વ નું સૌથી પાવરફુલ સર્ચ એન્જીન કેવી રીતે કામ કરે છે તેને સરળ રીતે સમજીએ. આ સર્ચ એન્જીન એક ખાસ જાત નો પ્રોગ્રામ કે જેને વેબ ક્રોલર અથવા સ્પાઈડર કહેવામાં આવે છે. આ પ્રોગ્રામ દરેક વેબસાઈટ ને સ્કેન કરે છે અને દરેક વેબપેજ ને ઇન્ડેક્સ કરે છે. દરેક શબ્દ અને તેને વેબપેજ ને તેના SERP એટલે કે સર્ચ એન્જીન રીઝલ્ટ પેજ ઉપર દેખાય છે.

ગુગલ નો સર્ચ અલગોરિધમ

ગુગલ નો સર્ચ અલગોરિધમ

આને સરળ શબ્દ માં સમજીએ તો ગુગલ ૩ સ્ટેપ અનુસરે છે વેબસાઈટ માટે આ સ્ટેપ છે

વાંચો: ગુગલ અને તેની ૩૦ ઉપયોગી વેબસાઈટ

(૧)જયારે વેબસાઈટ ગુગલ પર રજીસ્ટ્રેશન કરે છે ત્યારે ગુગલ નો ખાસ સોફ્ટવેર કે જેને “ગુગલબોટ” તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. આ બોટ આખી વેબસાઈટ ને આખી પેજ બાય પેજ સ્કેન કરે છે. Continue Reading